طرح توجیهی چیست؟ 

در تعریف آن باید گفت، بررسی یک موضوع از زوایای مختلف به طور کامل و از منظر کارشناسانه را طرح توجیهی می گویند. در اصل گزارشی است که ایده ی تولید یا ساخت و ساز و یا تاسیس یک موسسه و شرکت را از ابعاد فنی، مالی و بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. 

درباره ابعاد فنی مسائل مختلفی باید مورد ارزیابی قرار بگیرد، مواردی همچون محل اجرای طرح، تجهیزات مورد نیاز، ماشین آلات، نیروی انسانی به طور دقیق مشخص شود. درباره ابعاد مالی پروژه باید هزینه های اجرایی برآورد شود و سپس میزان سودآوری طرح با نگاهی واقع گرایانه مشخص گردد. 

بررسی بعد بازار در بسیار اهمیت دارد، قبل از وارد شدن به میدان عمل باید با ابزارهای تخصصی مولفه هایی مانند عرضه و تقاضا، بازار هدف، میزان مصرف، رقبای در حال فعالیت، بررسی شود. 

ارزیابی این موارد می تواند اشخاص را به این نتیجه برساند که آیا صرف وقت و هزینه و منابع مالی و انسانی برای چنین ایده ای عاقلانه و کارآمد است، و آیا می توان به هدف تجاری سازی درباره ی آن نظریه پردازی کرد یا خیر. 

error:
0